Strona głównaKwasyKontakt
Kwasy

Kwasy

Kwasy – są to związki niemetali z wodorem, czasem również z tlenem.

Budowa

HaR - wzór ogólny kwasów.

H - atom wodoru,
a - liczba atomów wodoru, wartościowość reszty kwasowej,
R - reszta kwasowa

Czy wiesz, że..

Woda królewska jest mieszaniną stężonego kwasu solnego (HCl) i stężonego kwasu azotowego (HNO3) w stosunku objętościowym 3:1. Potrafi ona rozpuszczać nawet złoto i platynę, a to dlatego, że w reakcji HCl z HNO3 powstaje chlor, który zapoczątkowuje reakcję z powyższymi metalami, przeprowadzając je w chlorki.

Pokrzywa parzy, bo w zbiornikach jej włosków parzących znajduje się kwas mrówkowy (HCOOH).

Kwas solny to wodny roztwór chlorowodoru i choć sam kwas solny jest silnym kwasem, całkowicie zdysocjowanym, to chlorowodór nie zalicza się nawet do związków jonowych! Różnica elektroujemności między chlorem a wodorem wynosi mniej niż 1 (co oznacza udział wiązania jonowego mniejszy niż 20%).

Copyright by kwasy.eu.org. All rights reserved.
Polityka prywatności